Vill du komma i kontakt med någon i föreningen?

Nedan hittar du kontaktuppgifter!


Ordförande:

Jörgen Johansson Tel: 0705411334

Vice Ordförande:

Annika Persson Tel: 0705292289

Kassör:

Frida Brandting Tel: 0702362682

Sekreterare:

Eva Lekeberg Tel: 0766114425

Styrelseledamöter:

Lasse Carlsson Tel: 0708846908

Malin Olsson Tel: 0733980843

Ronny Nilsson Tel: 0735105340

Oscar Brandting Tel: 0733800829

Marcus Sjöstedt Tel: 0733900909

Suppleant:

Fredrik Frankenstein Tel: 0705335087